FAQ


 • Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Sementara?

  Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

 • Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Berikat?

  Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

 • Apakah yang dimaksud dengan Tempat Penimbunan Pabean?

  Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan

 • Apakah yang dimaksud barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik?

  Konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara deemi keadilan dan keseimbangan.

 • Siapa saja yang wajib memiliki NPPBKC?

  Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
  a. Pengusaha Pabrik
  b. Pengusaha Tempat Penyimpanan
  c. Importir Barang Kena Cukai
  d. Penyalur; dan/atau
  e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.

 • Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat apakah harus mengurus NPPBKC bila ingin berkegiatan di bidang cukai?

  Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat tidak perlu mengurus NPPBKC, karena Izin tempat penimbunan berikat yang telah diperoleh Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dapat diberlakukan sebagai NPPBKC.

 • Siapa saja yang dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC?

  1. Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila :
  a. Dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau;
  b. Pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau sejenis dengan itu.

  2. Orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila :
  a. Dibuat oleh rakyat Indonesia;
  b. Pembuatannya dilakukan secara sederhana;
  c. Produksi tidak melebihi 25 liter setiap hari;
  d. Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran.

  3. Orang yang mengimpor BKC yang mendapat fasilitas Untuk pembebasan cukai :
  a. keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  b. Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  c. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada Badan atau Organisasi Internasional di Indonesia;
  d. Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari Luar Negeri, dalam jumlah tertentu;
  e. Untuk tujuan sosial.

  4. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang jumlah penjualannya dalam sehari maksimal 30 liter.

  5. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA dengan kadar paling tinggi 5%.

 • Apabila Pengusaha Pabrik berusaha juga sebagai Importir bahan baku untuk digunakan sendiri, apakah mengajukan 2 NPPBKC, NPPBKC Pabrik dan NPPBKC Importir?

  NPPBKC Pengusaha Pabrik berlaku juga sebagai NPPBKC Importir, dalam hal Pengusaha Pabrik yang telah memiliki NPPBKC mengimpor barang kena cukai untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang kena cukai di Pabrik tersebut.

 • Apabila Pengusaha Tempat Penyimpanan berusaha juga sebagai Importir, apakah harus mengajukan 2 NPPBKC, NPPBKC TP dan NPPBKC Importir?

  NPPBKC Pengusaha Tempat Penyimpanan berlaku juga sebagai NPPBKC Importir etil alkohol, dalam hal Pengusaha Tempat Penyimpanan yang telah memiliki NPPBKC mengimpor etil alkohol untuk dimasukan ke Tempat Penyimpanan tersebut.

 • Apabila Importir berusaha juga sebagai Penyalur MMEA, apakah harus mengajukan 2 NPPBKC, NPPBKC Penyalur dan NPPBKC Importir?

  NPPBKC Importir minuman mengandung etil alkohol berlaku juga sebagai NPPBKC Penyalur minuman mengandung etil alkohol, dalam hal Importir yang telah memiliki NPPBKC minuman mengandung etil alkohol melakukan kegiatan sebagai Penyalur minuman mengandung etil alkohol yang diimpornya.

Alamat Kantor

KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon
Jl. Pelabuhan Nomor 83,
Ambon
97126
Phone: (0911) 352977/ 312312
Fax: (0911)-325977
Website: http://bcambon.beacukai.go.id
Email: bcambon@customs.go.id
Call Center: 0811471088

Informasi dan Pengaduan

Follow Tweets KPPBC Ambon

Eselon I Kementerian Keuangan